Up
Down

Het bedrijf

Modern afvalbeheer, moderne recycling – voor alles een schone oplossing

KS-Recycling is een middelgroot bedrijf dat het afvalbeheer en hergebruik van gevaarlijk afval van ambachtelijke en industriële bedrijven en Nederland, Duitsland en de rest van Europa verzorgt. Onze klanten zijn afkomstig uit de chemische, de automomobiel- en de staalindustrie en het garagebedrijf.

Om de Nederlandse markt nog beter van dienst te kunnen zijn hebben wij in 2008 ons partnerbedrijf GS-Recycling BV opgericht. GS-Recycling BV richt zich met name op de inzameling van vloeibare afvalstoffen, zoals afgewerkte olie, die ontstaan in de industrie en onder andere de garagebranche. Wij beschikken hiervoor over de benodigde vergunningen, waaronder de inzamelvergunning voor afgewerkte olie.

Wij willen niet alleen een bedrijf zijn dat staat voor innovaties en zekerheid op het gebied van de recycling, maar ook steeds weer nieuwe standaards zetten wat betreft initiatieven die het milieu beschermen en het welbevinden van de mens ten goede komen.

Wij zien onszelf als partner voor de industrie maar ook voor vele middelgrote en kleine ondernemingen, waarvoor recycling niet alleen minimalisatie van de kosten, maar ook milieubewust handelen en het actief ontzien van hulpbronnen betekent – essentiële bestanddelen van zakelijk succes.

30.07.2008

Bedrijfsportret door N24

Tijd: 16-01-2008, tussen 19.55 en 20.00 uur op N24 in het kader van de uitzending die als titel draagt “Ondernemers, mensen en markten”

[ Starten van de film ]