DUURZAAM HANDELEN.
Onze verantwoordelijkheid voor mens en milieu.

Wij gaan vaak een stap verder dan onze concurrenten. Succes op korte termijn is voor ons niet belangrijk, maar wel economisch en ecologisch handelen op de lange termijn, dat hulpbronnen in stand houdt en een zo hoog mogelijk rendement van waardevolle ingrediënten mogelijk maakt.

Onze inspanningen om het milieu te beschermen, strikte inachtneming van wettelijke vereisten (en meer dan dat) en de focus op duurzaamheid zijn de basishouding en het principe van de KSR Group en vormen de pijlers van ons decennialange succes, dat we delen met onze klanten.

Onze kwaliteitsclaim: beter zijn dan welke norm ook!

Onze verklaring aan het milieu:
Kwaliteit, efficiëntie en verantwoordelijkheid!

Het minimaliseren van verontreinigende emissies en het vermijden van grondwater- en bodemverontreiniging is voor ons natuurlijk een voorwaarde om ons te ontwikkelen als een modern, duurzaam en toekomstgericht bedrijf.

Sinds 1997 hebben we daarom het milieubeheersysteem Öko-Audit geïmplementeerd, zodat alle milieuaspecten van onze bedrijfsvoering door de TÜV Süddeutschland gecertificeerd kunnen worden. De resultaten worden vastgelegd in onze milieuverklaring – de referentie voor de permanente kwaliteitscontrole en de grootst mogelijke transparantie van ons handelen. Naast veel andere informatie over de KSR Group zijn daar ook onze nieuwste initiatieven op het gebied van milieubescherming te vinden.

MILIEUVERKLARING 2022

Wat kunnen we voor u doen?
We adviseren u graag.

Bel of schrijf ons.
Wij staan voor u klaar!

NEEM CONTACT MET ONS OP