REINIGING EN BEHANDELING
van afvalwater/emulsies

De afvalwaterzuiveringsinstallaties van Sonsbeck worden gebruikt om het eigen productieafvalwater van de destillatieverwerking van afgewerkte olie en gebruikte oplosmiddelen te herverwerken, evenals de behandeling van industrieel en commercieel afvalwater uit het buitenland. Ten behoeve van de herverwerking is er een breed scala aan installaties beschikbaar voor de fysieke behandeling van sedimenthoudend afvalwater en slib middels de fysisch-chemische olie-waterscheiding en emulsiesplitsing tot totale verdamping van afvalwater. Naargelang hun herkomst of onze verwijderingsmogelijkheden neemt in onze procesgang organisch vervuild afvalwater het grootste deel van het volume in, waarbij ook zeer sterk vervuild organisch ruw afvalwater en vlampuntverontreinigd afvalwater geaccepteerd en verwerkt kunnen worden.

Het industriële en commerciële afvalwater dat in de Sonsbeck-installaties wordt verwerkt, wordt naar het naburige terrein in Wesel vervoerd en na behandeling in de eigen biologische afvalwaterzuivering van het bedrijf in de Rijn geloosd. De eigen biologische afvalwaterzuivering van het bedrijf is een uitgebreid speciaal proces waarbij in verschillende achtereenvolgend geschakelde, aërobe vaste reactoren gespecialiseerde bacteriële populaties worden aangepast of gevestigd. Deze gespecialiseerde bacteriële populaties zijn in staat om zelfs hoogmoleculaire, persistente koolwaterstofverbindingen, die in de conventionele afvalwaterbiologieën als zogenaamd “inert-CSB” slechts “doorgesluisd” worden, te ontsluiten en af te breken. Dit betekent dat door dit speciale proces, zelfs in het geval van organisch sterk vervuild ruw afvalwater, zeer lage restverontreinigingen via het lozingswater in de Rijn terechtkomen.

KSR Full-Service. Uw afval is bij ons in goede handen.

We voeren vast, vloeibaar en gevaarlijk afval rechtstreeks bij u af en verzorgen de economische en ecologische verwijdering en recycling ervan voor u, zodat ú zich kunt concentreren op de essentie: uw bedrijf.

MEER WETEN


Wat kunnen we voor u doen?
We adviseren u graag.

Bel of schrijf ons.
Wij staan voor u klaar!

NEEM CONTACT MET ONS OP

Samenwerking betekent vertrouwen

Een lange en succesvolle samenwerking is altijd gebaseerd op vertrouwen en professionaliteit. Bij ons kunt u er zeker van zijn dat uw bedrijf op alle gebieden en facetten van afvalverwerking en recycling goed wordt geadviseerd en ondersteund. Naast persoonlijk advies verzorgen wij voor u:

  • Afvalbalansen, afvalanalyses
  • Verwijderingscertificaten
  • Bemonstering
  • Advies ter plaatse van gekwalificeerde buitendienstmedewerkers

Haal alles eruit.
Met hightech recycling uit Sonsbeck en Wesel.

Onze installaties zijn geoptimaliseerd om afval terug te brengen in de cyclus van recyclebare en verhandelbare producten. State-of-the-art installatietechnologie en zeer innovatieve processen maken de extractie van basis-, smeer-, flux- en stookolie alsmede oplosmiddelen mogelijk. Het behoud van natuurlijke hulpbronnen staat daarbij altijd centraal. Residuen, effluenten en sedimenten worden professioneel, economisch en ecologisch afgevoerd. Een belangrijke bijdrage aan duurzame milieubescherming.

DHet scala aan soorten afval en de herkomst ervan is tegenwoordig uiterst heterogeen, dus onze fabriek is verdeeld in verschillende onderdelen om een zeer grote diversiteit aan regeneratieprocessen efficiënt uit te kunnen voeren.

MEER WETEN

Ons dagelijks doel: natuurlijke hulpbronnen behouden door de grootst mogelijke duurzaamheid.

Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus en leveren onze bijdrage aan de bescherming van het milieu – in heel Europa, maar ook specifiek binnen onze eigen gelederen en onze omgeving. Onze medewerkers zijn zeer goed opgeleid en weten dat natuurlijke hulpbronnen eindig zijn en dat we ook een grote verantwoordelijkheid hebben voor het milieu met het oog op toekomstige generaties. We doen er alles aan om hieraan te voldoen, maar ook om een rolmodel en pionier te zijn voor andere bedrijven.

ONZE NORMEN