• Duits
  • Engels
  • Frans

ONS LABORATORIUM
Analyse conform § 16 LKrWG.

Wij analyseren in ons eigen laboratorium
(goedgekeurd conform § 16 LKrWG)

  • Petrochemische analyses (minerale olie, bio-olie, brandstof, koel-/remvloeistof)
  • Verklaringenanalyses ten behoeve van verwijderingscertificaten
  • PCB – bepaling conform DIN

Zorgvuldige analyse biedt veiligheid

In ons eigen fysisch-chemische laboratorium, speciaal opgezet voor de analyse van petro- en waterchemie, wordt de samenstelling van het binnenkomende afval door ons gespecialiseerd personeel kwalitatief en kwantitatief geanalyseerd om het doelmatig en milieuvriendelijk te kunnen verwerken.

In het geval van afgewerkte olie worden bijvoorbeeld vlampunt, polychloorbifenylen (PCB’s), halogeen en water geanalyseerd. Op deze manier wordt elke verontreiniging op betrouwbare wijze gedetecteerd. Afhankelijk van de oorsprong (minerale, synthetische, biologische olie of zelfs afgewerkte olie uit werkplaatsen of industriële sectoren) kan het afval worden toegewezen aan verschillende materiaalverwerkingsinstallaties voor basis- en smeerolie, of voor verwerking tot producten voor thermisch gebruik. Verontreinigd afval en afval dat niet verwerkt kan worden, wordt voor thermische verwijdering afgevoerd naar externe verbrandingsinstallaties voor gevaarlijk afval.

Modernste analysetechniek

Wij maken gebruik van state-of-the-art chemische analysetechnieken, zoals capillaire gaschromatografie met Flame Ionization en Electron Capture Detection (FID en ECD), röntgenfluorescentieanalyse (RFA) en Attenuated Total Reflectance Fourier Transformations Infrared Spectrometry ( ATR-FTIR).

Sinds september 2001 is ons laboratorium gecertificeerd door de districtsregering van Düsseldorf conform § 16 LKrWG.

Ons dagelijks doel: natuurlijke hulpbronnen behouden door de grootst mogelijke duurzaamheid.

Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus en leveren onze bijdrage aan de bescherming van het milieu – in heel Europa, maar ook specifiek binnen onze eigen gelederen en onze omgeving. Onze medewerkers zijn zeer goed opgeleid en weten dat natuurlijke hulpbronnen eindig zijn en dat we ook een grote verantwoordelijkheid hebben voor het milieu met het oog op toekomstige generaties. We doen er alles aan om hieraan te voldoen, maar ook om een rolmodel en pionier te zijn voor andere bedrijven.

ONZE NORMEN

Wat kunnen we voor u doen?
We adviseren u graag.

Bel of schrijf ons.
Wij staan voor u klaar!

NEEM CONTACT MET ONS OP