Privacybeleid

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en verwerken deze uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (VO (EU) 2016/679; AVG) van het Bundesdatenschutzgesetz van 30 juli 2017 (BDSG-neu) en het Telemediengesetz (TMG).

De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met dit privacybeleid.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website op het adres www.ks-recycling.de. Voor gelinkte inhoud van andere aanbieders is het privacybeleid van de gelinkte website maatgevend.

We moeten u er echter op wijzen dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verantwoordelijke autoriteit

Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van deze website is verantwoordelijk:

KS-Recycling GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 38
47665 Sonsbeck
Duitsland

Telefoon: + 49 (28 38) 91 50 – 0
E-mail:

Vertegenwoordigd door de persoonlijk aansprakelijke partner,

Kurt Schmidt KS Recycling Beteiligungs GmbH
Raiffeisenstraße 38
47665 Sonsbeck
Duitsland

Vertegenwoordigingsbevoegde directeur: Guido Schmidt

Toezichthouder gegevensbescherming

Als extern toezichthouder gegevensbescherming is ons toegewezen:

Firma microPLAN IT-Systemhaus GmbH
Spatzenweg 2, 48282 Emsdetten

Tel.: 02572-9365-77
E-mail:

Integratie van diensten en functies

In het kader van het gebruik van onze website worden persoonsgegevens doorgegeven aan derden.

Grondslagen van de gegevensverwerking

Grondslagen van de gegevensverzameling in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 AVG zijn: de toestemming die u indien nodig heeft gegeven (sub. sub. a); in voorkomend geval de verwerking van de informatie voor de uitvoering van een overeenkomst of de voorbereiding van een overeenkomst (sub. b), indien nodig de nakoming van een wettelijke verplichting (sub. b). Voor zover de gegevensverzameling is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf (sub. f), wordt dit in het kader van de individuele procedure afzonderlijk genoemd.

Cookies

Cookie-instellingen bewerken

Onze website maakt deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw apparaat opslaat. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker te maken.

De meeste cookies die door onze website worden gebruikt, zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze website. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert. Met deze cookies kan onze website uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat

  • u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies,
  • u cookies alleen per geval kunt toestaan,
  • u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en
  • cookies automatisch worden verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten.

Houd er rekening mee dat wanneer cookies worden gedeactiveerd de functionaliteit van onze websites beperkt kan zijn.

IP-adressen en serverlogbestanden

Als onderdeel van het gebruik van de website slaan we IP-adressen gedurende 24 uur alleen anoniem op en alleen voor statistische doeleinden.

De provider van de webpagina’s verzamelt automatisch informatie en slaat dit op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-URL
  • hostnaam van de gebruikte computer
  • tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens zijn voor ons technisch noodzakelijk om onze website voor u weer te geven en de stabiliteit en veiligheid te garanderen. Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6, lid 1, eerste alinea, sub f) AVG. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van “Google Maps”. De provider is Google.

Google Maps maakt gebruik van “cookies” (zie hierboven). De informatie die hierdoor wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt in de meeste gevallen doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

U kunt Google Maps deactiveren en zo gegevensoverdracht naar Google voorkomen. Hiertoe moet u de Java-scriptfunctie in uw browser uitschakelen. U kunt dan Google Maps niet meer gebruiken of alleen met beperkingen.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens op Google Maps vindt u in het privacybeleid van Google:

https://www.google.de/policies/terms/regional.html

en in de aanvullende voorwaarden voor Google Maps:

https://www.google.de/help/terms_maps.html

Contactmogelijkheden

Op onze website is het mogelijk om contact met ons op te nemen via het contactformulier. In dit verband worden uw persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt met het oog op de communicatie. De hiervoor verzamelde gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres) worden niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevens die op deze website worden verzameld. De gegevens kunnen worden opgeslagen als onderdeel van het Customer Relations Management (CRM) als u al klant bent van ons bedrijf.

Grondslagen van de gegevensverzameling in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 DS-GVO zijn: de toestemming die u indien nodig hebt gegeven (sub. sub. a); in voorkomend geval de verwerking van de informatie voor de uitvoering van een contract of de voorbereiding van de overeenkomst (sub. b), indien nodig de nakoming van een wettelijke verplichting (sub. b) evenals het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf in de door u geïnitieerde communicatie (sub. f).

De gegevens worden verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaarverplichtingen zodra het doel van de communicatie is bereikt.

Rechten van betrokkenen
Uw rechten en het doen gelden van rechten

U heeft de onderstaande rechten. U kunt deze door ons doen gelden, waarvoor u de bovenstaande gegevens kunt gebruiken.

Recht op informatie

U heeft het recht om te weten of wij persoonsgegevens over u verwerken, voor welke doeleinden wij de gegevens verwerken, welke categorieën persoonsgegevens wij over u verwerken, aan wie de gegevens in voorkomende gevallen zijn doorgestuurd, hoelang de gegevens indien nodig opgeslagen moeten worden en welke rechten u kunt doen gelden.

Recht om gegevens te rectificeren

U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben en bij ons worden opgeslagen, te laten corrigeren. U heeft ook het recht om een bij ons opgeslagen onvolledige dataset door ons aan te laten vullen.

Verwijdering

U kunt de verwijdering van op u betrokken persoonsgegevens verlangen, indien (1) de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, (2) het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld is bereikt, (3) u uw toestemming voor de gegevensverwerking hebt ingetrokken en er geen andere wettelijke basis voor de verwerking bestaat, (4) wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens te verwijderen, (5) u jonger bent dan 16 jaar, of (6) u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en aan onze kant geen prioritaire legitieme reden voor de verwerking bestaat.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt van ons verlangen de verwerking in de volgende gevallen te beperken. In deze gevallen zullen we de gegevens voorzien van een aantekening om ze te blokkeren en ze niet verder verwerken. (1) Als u de juistheid van de persoonsgegevens betwist voor de duur van ons onderzoek. (2) Als u om verwijdering heeft gevraagd en we kunnen of mogen geen verwijdering uitvoeren. (3) Als u de gegevens nodig heeft voor de uitoefening van rechten, maar wij tot verwijdering verplicht zouden zijn omdat het doel van de verwerking is bereikt. (4) Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en er nog geen definitief besluit is genomen.

Verzet tegen de verwerking

Indien de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot u gebaseerd is op gerechtvaardigde belangen van onze kant, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens op te vragen die u zelf heeft verstrekt in het kader van een contract of op basis van toestemming en die automatisch worden verwerkt, in een gangbaar, door de computer leesbaar formaat (document).

Intrekking van een verstrekte toestemming

Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens kunt u de toestemming op elk gewenst moment intrekken. Stuur uw intrekking naar de bovengenoemde adresgegevens.

Beklagrecht over toezicht op gegevensbescherming

U heeft het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteiten met een klacht over gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, is de staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Noordrijn-Westfalen. De klacht kan worden ingediend bij elke toezichthoudende autoriteit, ongeacht de bevoegdheid.