Behandeling van
bluswater

De verwijdering van verontreinigd bluswater is een essentieel onderdeel van onze uitgebreide afvoermogelijkheden. Onze waterzuiveringsinstallaties zijn bij uitstek geschikt om zelfs complex verontreinigd bluswater op een milieuvriendelijke manier te behandelen. Vanwege de milieuproblemen die worden veroorzaakt door met fluor verontreinigde blusmiddelen en/of met fluor verontreinigd bluswater, is de professionele, laboratoriumanalytische monitoring van bluswaterafvoer door het eigen kwaliteitslaboratorium van het bedrijf ‒ van acceptatiecontrole, het toezicht op de individuele behandelingsstappen tot de bewaking van de lozingswaarden ‒ van extreem belang.

KSR Full-Service. Uw afval is bij ons in goede handen.

We voeren vast, vloeibaar en gevaarlijk afval rechtstreeks bij u af en verzorgen de economische en ecologische verwijdering en recycling ervan voor u, zodat ú zich kunt concentreren op de essentie: uw bedrijf.

MEER WETEN


Wat kunnen we voor u doen?
We adviseren u graag.

Bel of schrijf ons.
Wij staan voor u klaar!

NEEM CONTACT MET ONS OP

Samenwerking betekent vertrouwen

Een lange en succesvolle samenwerking is altijd gebaseerd op vertrouwen en professionaliteit. Bij ons kunt u er zeker van zijn dat uw bedrijf op alle gebieden en facetten van afvalverwerking en recycling goed wordt geadviseerd en ondersteund. Naast persoonlijk advies verzorgen wij voor u:

  • Afvalbalansen, afvalanalyses
  • Verwijderingscertificaten
  • Bemonstering
  • Advies ter plaatse van gekwalificeerde buitendienstmedewerkers

Haal alles eruit.
Met hightech recycling uit Sonsbeck en Wesel.

Onze installaties zijn geoptimaliseerd om afval terug te brengen in de cyclus van recyclebare en verhandelbare producten. State-of-the-art installatietechnologie en zeer innovatieve processen maken de extractie van basis-, smeer-, flux- en stookolie alsmede oplosmiddelen mogelijk. Het behoud van natuurlijke hulpbronnen staat daarbij altijd centraal. Residuen, effluenten en sedimenten worden professioneel, economisch en ecologisch afgevoerd. Een belangrijke bijdrage aan duurzame milieubescherming.

DHet scala aan soorten afval en de herkomst ervan is tegenwoordig uiterst heterogeen, dus onze fabriek is verdeeld in verschillende onderdelen om een zeer grote diversiteit aan regeneratieprocessen efficiënt uit te kunnen voeren.

MEER WETEN

Ons dagelijks doel: natuurlijke hulpbronnen behouden door de grootst mogelijke duurzaamheid.

Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus en leveren onze bijdrage aan de bescherming van het milieu – in heel Europa, maar ook specifiek binnen onze eigen gelederen en onze omgeving. Onze medewerkers zijn zeer goed opgeleid en weten dat natuurlijke hulpbronnen eindig zijn en dat we ook een grote verantwoordelijkheid hebben voor het milieu met het oog op toekomstige generaties. We doen er alles aan om hieraan te voldoen, maar ook om een rolmodel en pionier te zijn voor andere bedrijven.

ONZE NORMEN